Du skal gøre følgende: TU4 — Permanent opholdstilladelse

1
Udfyld formularerne TU4 og AR3/AR7 nedenfor (hvis du har et arbejdsvisum) eller MF2 (hvis du er familielemedlem)
2
Send følgende dokumenter til info@newworkers.dk
3
En kopi af den udfyldte og underskrevne fuldmagt
4
Kopi af dansk eksamensbevis (FVU, DU2 eller DU3)


5
Kopi af bevis for bestået medborgerskabsprøve


6
En kopi af de sidste to skatteopgørelser


Visumgebyr DKK 7.475,- (pr. 1/1-2024)


Udfyld kun de oplysninger, du kender, hvis du ikke ved, så skriv bare "-"

Arbejdspladser i Danmark
Oplysninger om aktuelt arbejde
Er der en udløbsdato i din kontrakt?
Har du familie i Danmark?
Familie:
Hvem betaler for ansøgning