Du skal gøre følgende: TU4 — Permanent opholdstilladelse

1
Udfyld formularerne TU4 og AR3/AR7 nedenfor (hvis du har et arbejdsvisum) eller MF2 (hvis du er familielemedlem)
2
Send følgende dokumenter til info@newworkers.dk
3
En kopi af den udfyldte og underskrevne fuldmagt
4
Kopi af dansk eksamensbevis (FVU, DU2 eller DU3)


5
Kopi af bevis for bestået medborgerskabsprøve


6
En kopi af de sidste to skatteopgørelser


Visumgebyr 6.745 kr


Udfyld kun de oplysninger, du kender, hvis du ikke ved, så lad bare "-"

Fornavn
Efternavn
Nationalitet
Fødselsdato
CPR-nr
Person ID
CPR-nr
E-mail
Adresse i Danmark
Pasnummer
Pas gyldigt til
Indrejsedato i Danmark
Har du forladt Danmark i mere end 6 måneder i de sidste 8 år
Arbejdspladser i Danmark
Virksomhed, Arbejdsperiode (fra og til), Arbejdstimer pr. uge
Virksomhed, Arbejdsperiode (fra og til), Arbejdstimer pr. uge
Virksomhed, Arbejdsperiode (fra og til), Arbejdstimer pr. uge
Oplysninger om aktuelt arbejde
Nuværende arbejdsgivers navn
Tlf.
Er der en udløbsdato i din kontrakt?
Har du familie i Danmark?
Familie:
Navn, Efternavn, Fødselsdato
Navn, Efternavn, Fødselsdato
Navn, Efternavn, Fødselsdato
Navn, Efternavn, Fødselsdato
Navn, Efternavn, Fødselsdato
Adresse i Danmark
Hvem betaler for ansøgning