New Workers tilbyder dygtige engelsktalende praktikanter fra hele verden

New Workers PRACTICE IN DENMARK

Kvæggård
Svinegård
Gartneri
Vi garanterer engagerede og flittige landbrugsskoleelever, der opfylder alle krav til praktikophold i Danmark
Hjælp til udarbejdelse af ansættelseskontrakter samt ansøgninger af arbejds- og opholdstilladelse.
Hjælp til at søge visum, oprettelse i skattesystemet, mv.
Der ydes support og opfølgning under hele praktikforløbet.

yderligere info

Praktikværten skal opfylde disse betingelser:
Praktikværten skal være godkendt til at modtage praktikanter.
Praktikværten er behjælpelig med logi under hele praktikopholdet.

Praktikanten skal opfylde disse betingelser

Skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år, på det tidspunkt, hvor du ansøger.
Skal have bestået en sprogprøve i dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som ligger på A2-niveau eller derover. Sprogprøven skal kunne verificeres.
Praktikopholdet skal supplere den uddannelse, der er begyndt på i hjemlandet eller i et andet land, hvor praktikanten har opholdt sig lovligt.
Dokumentation på den påbegyndte uddannelse med en liste over de fag, praktikanten har fulgt. Denne liste skal vedlægges ansøgningen i autoriseret oversættelse.
Praktikopholdet skal have en faglig sammenhæng med uddannelsen.
Der kan ikke fås tilladelse som praktikant inden for det grønne område, hvis uddannelsen er afsluttet.

KONTAKT OS
New Workers ser frem til dit opkald
på telefon +45 42 33 21 31
Du kan også udfylde kontaktfeltet
E-mail: info@newworkers.dk