Christian

Christian er 24 år og fra Tanzania.

Han er meget interesseret i landbrugspraktik i Danmark, da det vil forbedre min viden om husdyrproduktion ved hjælp af den nyeste teknologi. Og herigennem vil jeg få viden

og erfaring, der kan hjælpe mit moderland. Jeg er meget interesseret i griseproduktion især om tilberedning af foder og fodring af grise.

Uddannelse:

I gang med landbrugsuddannelse


Erfaring:

Græsdrift;

Svine- og kvægproduktion

Fjerkræproduktion

Biosikkerhed og principper for husdyrsygdomme forebyggelse, kontrol og behandling.

Fjerkræproduktion og ledelse

Malkning

Kælvning;

Pleje og fodring af drægtige grise og diegivende søer;

Pasning og fodring af fodergrise;

Håndtering og fastholdelse af dyr;

Landbrugsproduktion og journalføring.

Drægtighedsdiagnose hos kvæg

Sygdomsbehandling hos kvæg

Kunstig befrugtning hos kvæg.

Kastrering hos pattegrise og tandklipning.

Generel renlighed i grisestalde

Ormekur grise


Computer: Wndows
Kørekort: Ja

Ønsker du/I at høre mere, så kontakt os med det samme. Så sikre vi at Christian kommer til at blive en del af jeres team. Vi står for alt omkring hele processen - det eneste i skal gøre, er at tage godt imod Christian!


Køn: Mand

Kørekort: Ja

Land: Tanzania

Weight: 61 g

Se også