Benjamin

Benjamin er 24 år og fra Tanzania.

Han er meget interesseret i landbrugspraktik i Danmark, da det vil forbedre hans viden om husdyrproduktion ved hjælp af den nyeste teknologi. Og herigennem vil han få viden og erfaring, der kan hjælpe hans moderland.
Benjamin er meget interesseret i griseproduktion især om tilberedning af foder og fodring af grise.

Uddannelse:

I gang med landbrugsuddannelse


Erfaring:

Græsdrift

Svine- og kvægproduktion

Fjerkræproduktion

Biosikkerhed og principper for husdyrsygdomme forebyggelse, kontrol og behandling

Fjerkræproduktion og ledelse

Malkning

Kælvning

Pleje og fodring af drægtige grise og diegivende søer

Pasning og fodring af fodergrise

Håndtering og fastholdelse af dyr

Landbrugsproduktion og journalføring

Drægtighedsdiagnose hos kvæg

Sygdomsbehandling hos kvæg

Kunstig befrugtning hos kvæg

Kastrering hos pattegrise og tandklipning

Generel renlighed i grisestalde

Ormekur grise


Computer: Wndows
Kørekort: Ja

Ønsker du/I at høre mere, så kontakt os med det samme. Så sikre vi at Benjamin kommer til at blive en del af jeres team. Vi står for alt omkring hele processen - det eneste i skal gøre, er at tage godt imod Benjamin!


Køn: Mand

Kørekort: Ja

Land: Tanzania

Weight: 61 g

Se også