Patrick Omondi Awuor


Patrick er en motiveret, hårdtarbejdende og ansvarlig med faglige og tekniske kompetencer udviklet gennem tidligere erfaring. Han er ivrig efter at arbejde, lære nye færdigheder, der vil booste min karriere og langsigtede mål.

Uddannelse:
Er i gang med diplom i landbrugsproduktion

Erfaring:
Malkning af malkekvæg
Afhorning og ormekur af dyr.
Kunstig befrugtning hos svin og malkekvæg
Foderblanding på bedriftsniveau
Øremærkning af dyr.
Fremstilling af ensilage
Parasitbekæmpelse og sprøjtning
Biosikkerhedskontrolforanstaltninger
Fravænning af smågrise
Faring hos grise
Kastrering af dyr (smågrise)
Fodring af grise
Biosikkerhedskontrol
Journalføring
Fodring af kalve
Afhorning

Kørekort: Er i gang

Ønsker du/I at høre mere, så kontakt os med det samme. Så sikre vi at Patrick kommer til at blive en del af jeres team. Vi står for alt omkring hele processen - det eneste i skal gøre, er at tage godt imod Patrick!

Alder: 29

Køn: Mand

Kørekort: Ja

Land: Uganda

Weight: 70 g

Se også