Dennis

Dennis er 23 år og fra Kenya.

Han er meget interesseret i landbrugspraktik i Danmark, da det vil forbedre hans viden om husdyrproduktion ved hjælp af den nyeste teknologi. Og herigennem vil han få viden og erfaring, der kan hjælpe hans moderland.
I fritiden kan Dennis godt lide at tage på tur og rejse, spille fodbold, læse, lave mad og få nye venner.

Uddannelse:

I gang med landbrugsuddannelse


Erfaring:

Svine- og kvægproduktion

Biosikkerhed

Landbrugsproduktion og journalføring

Malkemaskine

Øremærkning

Tåklipning

Generel renlighed i grisestalde

tandklipning

Kælvning

Afhorning

Kastrering hos pattegrise

Kunstig befrugtning hos kvægKørekort: Ja

Ønsker du/I at høre mere, så kontakt os med det samme. Så sikre vi at Dennis kommer til at blive en del af jeres team. Vi står for alt omkring hele processen - det eneste i skal gøre, er at tage godt imod Dennis!


Se også