Fabian

Fabian er 25 år og fra Tanzania. Hun er meget interesseret i svineproduktion, især om foderformulering og fodring, generel renlighed og hygiejnisk praksis, tandklipning, kastration, fravænnings-sygdomsbekæmpelse og behandling. Målet er at tilegne sig færdigheder og erfaring til alle husdyr.

Fabian vil i fritiden gerne læse bøger, have social interaktion, lære nyt sprog, lave frivilligt arbejde i samfundsprojekter, dele ideer med forskellige mennesker og se nyheder.

Uddannelse:
I gang med bachelor i veterinær medicin

Erfaring:
Foderformulering
Klipning af tænder hos smågrise
Sygdomsdiagnose og behandling
Generel renlighed i grisestalde
Kastrering af smågrise
Renlighed i grisestalde
Bekæmpelse af indre og ydre parasitter
Pasning af grise
Dyreavl

Computer: Windows
Kørekort: Ja

Ønsker du/I at høre mere, så kontakt os med det samme. Så sikre vi at Fabian kommer til at blive en del af jeres team. Vi står for alt omkring hele processen - det eneste i skal gøre, er at tage godt imod Fabian!
Se også