Zerjus

Zerjus er 27 år og fra Kenya.

Han er meget interesseret i landbrugspraktik i Danmark, da det vil forbedre hans viden om husdyrproduktion ved hjælp af den nyeste teknologi. Han har tidligere været praktikant i Israel, hvor han også lærte meget.
Han tager ansvar og er en teamplayer og har et højt ønske om at levere høj kvalitet.
I fritiden kan han godt lide at læse og se dokumentar om verdens historie.

Uddannelse:

I gang med landbrugsuddannelse


Erfaring:

Svine- og kvægproduktion

Fodre kalve

Malkning med maskine

Biosikkerhed og principper for husdyrsygdomme forebyggelse, kontrol og behandling

Øremærkning

Kunstig befrugtning hos kvæg

Afhorning

Kastrering hos pattegrise og tandklipning

Generel renlighed i grisestalde

mm.

Computer: Ja
Kørekort: Ja

Ønsker du/I at høre mere, så kontakt os med det samme. Så sikre vi at Zerjus kommer til at blive en del af jeres team. Vi står for alt omkring hele processen - det eneste i skal gøre, er at tage godt imod Zerjus!


Se også