Golovine


Golovine er 24 år og kommer fra Uganda. Hun elsker at tilegne sig ny viden, og hendes nuværende mål er at find et praktikophold i Danmark for at lære avancerede landbrugsmetoder.

Uddannelse:
I gang med diplom i landbrug og ledelse

Erfaring:
Afhorning og ormekur af dyr.
Kunstig befrugtning hos svin og malkekvæg
Foderblanding på bedriftsniveau
Øremærkning af dyr.
Fremstillingspraksis for hø og ensilage
Fodring af malkekvæg
Parasitbekæmpelse og sprøjtning
Fravænning af smågrise
Faring hos grise
Kastrering af dyr (smågrise)
Fodring af grise
Biosikkerhedskontrol
Journalføring
Fodring af kalve
Kunstig befrugtning
Ensilagefremstilling


Ønsker at tilegne mig ny viden, og mit nuværende mål er at
find et praktikophold i Danmark for at lære avancerede landbrugsmetoder.

Ønsker du/I at høre mere, så kontakt os med det samme. Så sikre vi at Golovine kommer til at blive en del af jeres team. Vi står for alt omkring hele processen - det eneste i skal gøre, er at tage godt imod Golovine!

Alder: 24

Køn: Kvinde

Kørekort: Nej

Land: Uganda

Weight: 60 g

Se også